Aliceondergrond6.jpg
Alice Zwolschen schrijft
Home


Home01k.jpg
Home02.jpg
Home03k.jpg
Hertalingen van libretto’s  

Hertalingen van liedteksten  

Verhalen bij (klassieke) muziek

Bewerkingen van boek naar libretto 


Voor volwassenen en kinderenHertaling: ‘Mondo aan de Scheene’ 

vrij naar Il Mondo della Luna van Haydn.

Vanaf 16 augustus 2016